Oblast rada


Međunarodno i domaće privredno pravo:

 • Privatizacija i odnosi sa Agencijom za privatizaciju,
 • Međunarodna arbitraža,
 • Međunarodni ugovori,
 • Spoljnotrgovinski poslovi,
 • Stečajni postupak i odnosi sa Agencijom za privatizaciju – Centrom za sprovođenje stečajnih postupaka,
 • Javno – privatno partnerstvo (JPP)
 • Statusne promene i odnosi sa Agencijom za privredne registre (APR),
 • Zastupanje u parničnom i izvršnom postupku,
 • Zaštita poslovnih interesa klijenta,
 • Zaštita nepokretne imovine klijenta,
 • Upravljanje akcijskim kapitalom, priprema i vođenje skupština akcionara i promene kod Centralnog registra hartija od vrednosti (CRHoV),
 • Korporativno udruživanje,
 • Bankarski poslovi,
 • Naplata potraživanja u izvršnom postupku

 

Obligaciono pravo:

 • Naknada materijalne i nematerijalne štete,
 • Naplata potraživanja u redovnom sudskom postupku,
 • Zaštita imovine,Zastupanje u parničnom i izvršnom postupku,
 • Naknada štete iz oblasti osiguranja,
 • Naplata stare štednje

 

Stvarno pravo:

 • Pravna zaštita učesnika u prometu nepokretnosti,
 • Ugovori o prometu nepokretnosti,
 • Uknjižba prava svojine na nepokretnosti,
 • Obezbeđenje potraživanja zasnivanjem založnog prava na nepokretnosti,
 • Predaja nepokretnosti u izvršnom postupku,
 • Zaštita svojinskih prava

 

Nasledno pravo:

 • Ostavinski postupak,
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju,
 • Ugovor o raspodeli imovine za života,
 • Zaštita naslednih prava

 

Radno pravo:

 • Zaštita prava zaposlenog iz radnog odnosa,
 • Zaštita poslodavca u oblasti radnih odnosa,
 • Naknada štete iz radnog odnosa

 

Upravno pravo i upravni postupak - građanska stanja:

 • Upisi i brisanja iz matičnih knjiga,
 • Statusna prava,
 • Prava iz oblasti penzijskog osiguranja,
 • Pravni poslovi u oblasti građevinarstva i urbanizma

 

Krivično pravo i krivični postupak:

 • Krivična dela predviđena Krivičnim zakonikom Republike Srbije,
 • Primena Zakona o krivičnom postuku
 • Međunarodno krivično pravo

 

Porodično pravo:

 • Pravna zaštita iz oblasti bračnih, roditeljskih, starateljskih i i movinskih odnosa u porodici

 

Ostali nepomenuti poslovi iz oblasti prava